ESTAIR OÜ pakettreiside tingimused.

Covid-19 teavitus reisitingimuste lisana

Teabeleht: Pakettreis

 

Reisikorraldaja - ESTAIR OÜ (internetiaadressil https://www.ringreisid.ee)

Reisija – tähendab isikut, kes võtab või on nõus võtma paketi või suvaline isik, kelle nimel lepingu peaosaline nõustub paketti ostma või suvaline isik, kellele lepingu peaosaline või ükskõik milline teine osapool paketi üle annab.

Vahendaja – tähendab isikut Turismiseaduse (TurS) § 5 lg 3 mõttes, kes müüb või pakub müügiks Reisikorraldaja poolt koostatud pakette.

Pakettreis – tähendab ette korraldatud kombinatsiooni vähemalt kahest järgnevast teenusest: transport, majutamine, muud turismiteenused (mis ei kuulu ei transpordi ega majutuse juurde ja mis moodustavad paketi OSA). Neid teenuseid müüakse või pakutakse müügiks ühise hinna eest ja teenus katab pikemat perioodi kui 24 tundi või sisaldab ööbimist.

Reisileping tähendab kokkulepet, mis ühendab Reisijat Reisikorraldajaga või Vahendajaga.

Reisid on Reisikorraldaja poolt korraldatavad reisid, mille puhul kasutatakse erinevaid transpordi liike nagu liini- ja/või tšarterlennuk, laev, rong, buss või nende kombinatsioone.

Reisitasu on reisi maksumus, sh ettemaks.

Reisihüvitis on reisi tühistamisega seotud kulud, mida Reisija on kohustatud tasuma Reisikorraldajale.

Grupp on vähemalt 9 täishinda maksvat reisijat, kes reisivad samal ajal ühel marsruudil ja peatuvad sama(de)s hotelli(de)s. Grupi hulka ei arvata soodushinnaga reisijaid (lapsed, lisavoodis reisija jmt.). Kui algne grupitellimus muutub ja täishinda maksvate reisijate arv jääb alla 9, grupisoodustust ei kohaldata.

Laps on Reisija vanuses 2 - 11 aastat (k.a.).

Imik on reisija vanuses 0 - 2 aastat ja kes ei ole reisi alguskuupäevaks veel 2 aasta vanuseks saanud. Imikule pole ette nähtud omaette istekohta ega majutuskohta.

Vääramatu jõud on asjaolu, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

 1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus.
  1. Reisileping on leping, mis sõlmitakse Reisikorraldaja ja Reisija vahel ning käsitleb käesolevaid reisitingimusi.
  2. Reisileping on Reisija ja Reisikorraldaja vahelise Pakettreisi ja Reiside ostu-müügilepingu aluseks.
  3. ESTAIR reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja Reisijale antud kirjalikele lubadustele.
  4. ESTAIR ei vastuta Vahendaja poolt antud ebatäpse info eest.
  5. ESTAIR ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.).
  6. Lepingu sisu
   Reisitasu sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on antud reisikirjelduses, arvel või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
   Majutus.
   Kuna maailmas ei ole ühtset süsteemi hotellide kategooriatesse jagamisel, siis hotellide kategooriad erinevad suuresti sõltuvalt riigist ja maailmajaost.
   Hotelli kategooria määratlus tuleneb üldiselt kahest poolest:
   - hotelli tubade suurus ja varustatus; üldine kulumine või vastupidi - hiljutine renoveerimine/värskendamine,
   - hotelli teenuste kvaliteet ja osutatavate teenuste hulk.
   Hotelli osad toad võivad olla värskelt renoveeritud, teised mitte. Sellises hotellis Reisikorraldaja ei garanteeri reisija sattumist renoveeritud tuppa. Osades hotellides võivad toimuda hooldustööd/sanitaarremont reisijate hotellis viibimise ajal.
   Reisikorraldaja ei vastuta majutusasutuse naabruses/kõrval/lähedal toimuda võivate ehitus- ja/või remonttööde eest.
   Reisikorraldaja toodud pildimaterjal on illustreeriv ja hotellitubade pildid võivad mõnevõrra erineda tegelikest tubadest nii suuruse, kujunduse, värvivaliku kui ka sisustuse poolest. Reisikorraldaja ei saa Reisijale garanteerida, et ta satub täpselt hotelli kodulehel esitatud tuppa ja Reisikorraldaja ei vastuta hotelli kodulehel esitatud pildimaterjali õigsuse eest.
  7. Abistamise kohustus
   Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija tasub kõik sellega seotud lisakulud Reisikorraldajale tekitatud kahju ulatuses.
   Kui reisija satub õnnetusse või raskustesse omal vastutusel, s.t. mitte ESTAIRi esindaja või partnerfirma esindaja kaudu ostetud ekskursioonidel, väljasõitudel, matkadel, sõidukite rentimisel jmt., siis abistamise kohustust ei ole.
  8. Reisijal lasub omavastutus reisi katkemise, reisile hilinemise ja reisi ärajäämise kindlustuse hankimisel. ESTAIR ei korva reisi annulleerimise või ilmastiku vm. Reisikorraldajast mittesõltuvatel asjaoludel reisi mittetoimumisega ja/või katkemisega seotud kulusid, need kulutused korvab kindlustuse olemasolul kindlustusfirma ja kehtiva kindlustuse puudumisel jäävad need kulud reisija kanda. Reisikorraldaja soovitab Reisijal sõlmida oma vajadustele vastava katte ja tingimustega reisikindlustuse lepingu.
  9. Reisilepingu sõlmimisele eelnevalt peab Reisija viima ennast kurssi reisiteekonnal ja sihtkohas valitsevate oludega. Sihtkoha julgeolekut ja muud olulist teavet saab välisministeeriumist ning tervishoiuasutustest (Välisministeeriumi ja Terviseameti). Üksikasjalik informatsioon ja kasulikud lingid on toodud Reisikorraldaja koduleheküljel internetis.
  10. Istekohad transpordivahendites ja voodid majutusasutustes on arvestatud statistiliselt keskmistele normaalsete mõõtudega reisijatele. ESTAIR ei vastuta selle eest, kui Reisijate mõõtmed on sellised, et Reisija ei mahu ettenähtud istmele/asemele ja tuleb lunastada eraldi koht lisatasu eest.
 2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine.
  1. Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi ja maksnud vastavalt maksetähtajale reisitasu tagastamatu ettemaksu, mille suurus ning tähtaeg on reisi tingimustes kirja pandud.
  2. Kogu Reisitasu tuleb tasuda hiljemalt 65 päeva enne reisi algust. Kui reis tellitakse hiljem kui 65 päeva, tuleb Reisitasu tasuda samal päeval.
  3. Muudatused, mida soovib reisipaketis teha Reisija peale lepingu siduvaks muutumist - näiteks, kuid mitte ainult, vahetada hotelli, toatüüpi jmt. on tasulised - 100 € iga tellimuse kohta. Reisiprogrammis olulisi muudatusi (nagu näiteks reisi marsruudi muutus, lennuajad jmt.) on võimalik teha kuni 45 päeva enne reisi algust. Käesolevas punktis käsitletud reisija poolt soovitud muudatusi tehakse ainult muutmise võimalikkuse korral, s.t. lennukohtade, majutuse jmt. saadavuse korral ja reisija kohustub tasuma muutmisest tulenevad kulud.
  4. Maksetähtaeg on Reisijale esitatud arvel märgitud kuupäev, milleks reisija Reisitasu peab olema laekunud Reisikorraldaja arvele. Kui Reisitasu ei laeku maksetähtajaks,on Reisikorraldajal õigus kogu reisitellimus tühistada vastavalt üldistele reisi annulleerimise tingimustele p.3.1 ja juba tehtud maksed tagastatakse vastavalt p.3.1.1 - 3.1.4 toodud tingimustele.
   Kui Reiisjal ei ole mingil põhjusel võimalik tasuda Reisitasu maksetähtajal, tuleb sellest kirjalikult informeerida Reisikorraldajat ja võimaluse korral kokku leppida uus mõlemaid pooli rahuldav maksegraafik. Kõik sellised muutused tuleb fikseerida kirjalikult.
  5. Reisija erisoovid - reisija saab esitada erisoove reisikorraldusele ja Reisikorraldaja edastab need soovid vedajale/majutusasutusele/toitlustusettevõttele jne., kuid Reisikorraldaja ei saa garanteerida nende soovide täitmist kui tegemist ei ole eraldi tasustavate lisateenustega. Erisoovideks on näiteks, kuid mitte ainult: a) kõrvuti või teatud kohas paiknevad istekohad lennukis, b) kõrvuti või lähestikku asuvad toad hotellis, c) ülemine/alumine korrus hotellis, d) vaade hotellitoast, e) üks suur või kaks eraldi voodit, f) taimetoit või mõni muu eritoit, jmt.
  6. Reisitasu (sh ettemaksu) maksmisega kinnitab reisija, et on tutvunud Pakettreisi üldtingimuste, Reisilepingus toodud eritingimuste, reisikirjelduse ja muude kättesaadavaks tehtud pakettreisi puudutavate tingimustega ning kinnitab sellega oma nõustumist.
 3. Reisija õigus reis annulleerida.
  1. Reisijal on õigus taganeda Reisilepingust igal ajal. Reisilepingust taganemine Reisihüvitist maksmata on piiratud, kuivõrd kindlaks on määratud vastavate reisiteenuste osutamine teatud kuupäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab Reisilepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Reisija peab tasuma talle juba osutatud teenuste eest ja maksma Reisikorraldaja Reisihüvitist alljärgnevalt:
   1. Hiljemalt 65 päeva enne reisi algust, tasudes 20% reisi hinnast iga Reisija kohta. Võimalike otsekulude all mõistetakse Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi konkreetsele reisile (näit. viisa ja hotelli/lennukipileti/reisipaketi trahv).
   2. 64 - 31 päeva enne reisi algust, tasudes 50% reisi hinnast iga Reisija kohta ja juba tehtud võimalikud otsekulud.
   3. 30 - 15 päeva enne reisi algust, tasudes 75% reisi hinnast iga Reisija kohta ja juba tehtud võimalikud otsekulud.
   4. Kui annulleerimise hetkel on reisini 14 päeva või vähem, on ESTAIRil õigus kinni pidada reisi kogumaksumus. Kui reisija jääb kohale tulemata või tuleb küll kohale, aga reis ei toimu, kuna tal pole kaasa võetud selleks vajalikke dokumente, raha tagasimaksmist ei toimu.
  2. Kui reisi annulleerib reisiseltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab ühes toas, on Reisikorraldajal õigus nõuda ja reisijatel kohustus tasuda muutusest tingitud lisatasu. Muutusest tingitud lisatasu maksmise eest vastutavad võrdselt nii reisi annulleerinud kui ka reisile minevad seltskonna liikmed.
  3. Kui on tegemist eritellimusreisiga (erinev programm, hotell, lisatellimused vms.) maksab Reisija reisi tühistamisel kinni selle programmi koostamisega seotud lisakulud.
  4. Olenemata p.3.1.1. - 3.1.4. sätestatust ei kuulu Reisilepingust taganemisel (k.a. mõjuval põhjusel) Reisijale tagastamisele Reisikorraldaja poolt tehtud reaalsed kulutused seoses Reisija pakettreisi korraldamisega (näit. Reisija tellitud viisateenus ja viisa tasu, ostetud majutusteenuse tühistamistasu, reisiteenuste eest tasutud tagastamatud ettemaksud, lennupiletite tühistamise trahvid, muud ostetud tagastamatud piletid jms).
  5. Nii sidevahendi (e-post, telefon, e-pood) abil sõlmitud Reisilepingutele kui ka büroos kohapeal sõlmitud Reisilepingutele ei kohaldata võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda Lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).
 4. Reisija õigused, kohustused ja vastutus.
  1. Reisijal on õigus:
   1. Saada kogu reisi jooksul teavet reisi etappide ning külastatavate piirkondade kohta;
   2. Kõikide Reisikorraldajale tasutud summade viivitamatule tagastamisele, kui Reisikorraldaja jätab Reisiteenuse osutamata.
  2. Reisija on kohustatud tasuma Reisiteenuse eest vastavalt Reisilepingule.
  3. Kui Reisija jätab kasutamata mõned pakettreisi hulka kuuluvad teenuseid või kasutab neid osaliselt, ei ole tal sellel põhjusel õigust nõuda hinna alandamist ega kasutamata teenuse eest raha tagastamist.
  4. Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest, s.t. oma reisidokumentide vastavuse eest nõuetele – kehtivus, kehtivusaja pikkus peale reisi, sobivus sihtmaa viisatingimustega, väline rikutus. Kui reisija ei pääse dokumentide puudulikkuse või puudumise tõttu reisile, rakendatakse reisi annulleerimise tingimusi ja reisi maksumust ning lisakulutusi ei hüvitata.
  5. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, et Reisija on kuulutatud reisi sihtkoha- või transiidimaal persona non grataks. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisi maksumus tagastamisele ei kuulu.
  6. Reisija on kohustatud sõlmima piisava kattega tervise- ja reisitõrke reisikindlustuslepingu Reisikorraldaja poolt heaks kiidetud kindlustusseltsiga.
  7. Reisija on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust esitatud tellimusega ja erinevuse korral sellest koheselt teatama Reisikorraldajale.
  8. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti majutuskohtade ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
  9. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid ega olla joobeseisundis, vastasel korral võidakse reisijat reisile ja/või ekskursioonile mitte lubada või sellelt kõrvaldada ja tal ei ole õigust raha tagasisaamisele.
  10. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Kui kahju on tekitatud laste või hoolduse alla antud isikute poolt, hüvitab tema poolt tekitatud kahju Reisilepingus sätestatud vastutav isik või tema vanemad või eestkostja.
 5. Hind ja hinnamuutused.
  1. Reisi hinna sisse kuuluvad need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavas materjalides.
  2. Reisi hinna sisse ei kuulu (juhul kui teisiti pole märgitud) viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hinna sisse ei kuulu ka toa kasutamise pikendamine ärasõidupäeval. Vastavalt rahvusvahelisele hotellipraktikale tuleb toad vabastada ajavahemikus kl 10:00 - 12:00.
  3. Hotellide eritellimus maksab 50 € Reisija kohta.
  4. Kui Reisija ei kasuta mõnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
  5. Reisidele müüakse üksikuid mees- ja naiskohti eeldusel, et samale reisile registreerib teine samast soost Reisija, kes on nõus majutust jagama. Kui 31 - 50 päeva (sõltuvalt reisist) enne reisi ei ole reisile registreerinud teist samasoolist Reisijat, kes sooviks majutust jagada, tagastab Reisikorraldaja reisijale kogu ettemaksu ja tühistab tellimuse või tasub Reisija ühese toa lisamaksu ning majutub seega reisi vältel üksinda toas.
  6. Hinnasoodustused.
   1. Lapse hinnasoodustus kehtib ainult koos 2 täishinda maksva reisijaga koos reisivale lapsele. Imik maksab 15% reisipaketi 1 koht 2-ses toas hinnast, lennukis omaette istekohta imikul pole.
   2. Imiku hind kehtib 1 täiskasvanuga koos reisivale imikule.
   3. Müügiedenduskampaaniate soodustused kehtivad soodusreisi tellimisel kampaania ajal.
   4. Soodustused kehtivad väljakuulutamise hetkest ja ei oma tagasiulatuvat jõudu.
   5. Kehtib üks soodustus korraga.
  7. Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja vastavalt kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:
   1. Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda.
   2. Majutus- ja/või transpordihindade muutumine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.
   3. Valuutakursside muutumine. Reisikorraldajal on õigus muuta reisipaketi hinda kui reisipaketi hinna arvutamise aluseks olnud valuutakursi muutus on suurem kui 2%.
  8. Reisitasu suurendamisest teatab Reisikorraldaja Reisijale nii ruttu kui võimalik, kuid vähemalt 21 kalendripäeva enne reisi algust. Teates nimetab Reisikorraldaja Reisitasu suurendamise põhjuse, uue Reisitasu arvutuskäigu ja suuruse.
  9. Reisija on kohustatud pärast Reisikorraldajalt Reisitasu suurendamise teate saamist tasuma Reisikorraldajale pakettreisi maksumuse suurendamise järgse maksumuse või teatama oma soovist Reisilepingust taganeda p.3. toodud tingimustel.
 6. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammi muudatusi.
  1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada nii ruttu kui võimalik.
  2. Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem reisijaid kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvhendit, ajakava ja marsruuti.
 7. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta.
  1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
   1. Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.
   2. Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms.). Samuti kui mingil muul põhjusel on reisi võimatu teostada Reisijate julgeolekut ohtu seadmata.
   3. Transpordikompanii, mille teenustel pakettreis põhineb, tühistab sõidud ja neid ei ole võimalik asendada.
  2. Kui Reisikorraldaja jätab reisi ära reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus saada uus samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
  3. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.
 8. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping.
  1. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.
 9. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine.
  1. Reisikorraldaja on eksinud, kui:
   1. reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.
   2. Reisikorraldaja ei ole täitnud abistamiskohustust (p.1.5).
  2. Puuduseks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
  3. Puuduseks ei või pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem transpordi väljumine alguspunktist ja/või varasem/hilisem saabumine sihtkohta ja/või vastupidi), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest, kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) või muu vastav põhjus.
  4. Puuduseks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli võimaluse korral asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga. Kui samaväärset majutust ei ole võimalik saada, siis kokkuleppel reisijaga võib majutuse asendada ka madalama taseme majutusega, hüvitades reisijale tekkinud hinnavahe. Kui see reisijat ei rahulda, makstakse Reisijale reisiraha tagasi ja tellimus annulleeritakse.
  5. Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda ka edasimüüja (teise reisibüroo) poolt antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni õiguse eest vastutab edasimüüja.
  6. Puudusest teatamine
   Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada konkreetse teenuse osutajale ja/või ESTAIRi esindajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist kirjalikult teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui kümme (10) kalendripäeva peale reisi lõppemist. Hilisemaid kaebusi ei käsitleta, sest hiljem puudub reisikorraldajal võimalus juhtunu kohta adekvaatset infot saada ja/või juhtunut rekonstrueerida. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuse kohta võib kirjutada ka ESTAIRi esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma õiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nõuda.
 10. Kahjude korvamine.
  1. Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Korvatav kahju on näiteks saamata jäänud teenused, vea tõttu tekitatud põhjendatud lisakulud. Kahjuks võib lugeda ka majutus- ja teiste reisitingimuste olulist mittevastavust lubatule (erand v.t. p.1.2 ja p.9.4).
  2. Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
  3. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (vääramatu jõud).
  4. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest (Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid, hilineb reisi väljumisele, mõistab valesti reisi ajakava jmt.).
  5. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija sattub kuritöö ohvriks.
  6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele.
  7. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samas kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorrldaja tekkinud probleemi lahendada.
  8. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne.) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellise olukorra poolt põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
  9. Reisikorraldaja vastutus piirdub sihtkohamaa konsulaaresinduse nõuetega. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära põhjusel, et Reisijale ei anta viisat või muud reisimiseks vajalikku dokumenti.
  10. Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma pagas, vastutab Vedaja.
  11. Nõue kahju korvamiseks tuleb kirjalikult esitada hiljemalt kümne päeva jooksul peale reisi lõppemist (vt. p.9.6).
  12. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisikorraldaja ega ühegi muu firma poolt.
 11. Reisitingimuste kehtivus ja erimeelsuste lahendamine.
  1. Käesolevad reisilepingu üldtingimused kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud Reisilepingu juurde ning jõustuvad alates Reisilepingu sõlmimisest (p.2.1).
  2. Pooltevahelised erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitse ja Tehnilisejärelvalve Ametis aadressil Endla 10A (tel. 620 1707) või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule EV seadusandlusega ettenähtud korras.

Reisitingimused on kinnitatud juhatuse koosolekul.

Juhatuse esimees,
K.Lipp